امروز دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۴:۴۹
دستگاه خم کن سوپرفیکس

دستگاه خم کن سوپرفیکس

دستگاه خم کن سوپرفیکس برای خم کردن سوپرفیکس تخت استفاده می شود


Iran Iran
۸
دستگاه خم کن سوپرفیکس برای خم کردن سوپرفیکس تخت استفاده می شود
اندازه   684.06 کیلوبایت

اندازه   1925.13 کیلوبایت

اندازه   475.97 کیلوبایت