امروز شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲
مهاربند

مهاربند

مهاربند راد تمام رزوه در سایز های m8  , m10


این قطعه برای مهار بست از چند جهت استفاده می شود


مهاربند -قطعه لولایی -مهاربند راد -لولای راد تمام رزوه -مهاربند سوپرفیکس -بازرگانی آتا
Iran Iran
۱۴۲

مهاربند راد تمام رزوه در سایز های m8  , m10

این قطعه برای مهار بست از چند جهت استفاده می شود

مهاربند -قطعه لولایی -مهاربند راد -لولای راد تمام رزوه -مهاربند سوپرفیکس -بازرگانی آتا